logo_komplett_medfarge_stor utenengineer

- Improving resilience against a changing climate

Hvordan bruke sandsekker som flombeskyttelse

Sandsekker kan brukes for å i korte perioder stoppe flom og overvann.

Fylling av sandsekker

  • Når man fyller sandsekker er det en fordel å være to personer, en som fyller og en som holder sekken.

  • Sekken bør fylles halvfull med sand.

  • På en time kan man regne med å fylle rundt 12 sekker.

Bygging av sandsekkbarrierer

En sandsekkbarriere som er 60cm høy og en meter lang krever omtrent 80 fylte sandsekker. Pyramideformede barrier er mest effektive, og de bør være 3 ganger så brede som de er høye. 

Bygg barrieren på et plant underlag og rens underlaget. Legg alltid sandsekkene med sømmen mot tørr side.  

En sandsekkbarriere bør bygges lagvis. Annenhvert lag bør legges med sandsekkene på langs og på tvers barrieren. Første lag langs barrierens lengderetning.

Prøv å form sandsekkene rektangulære når barrieren bygges. 

Barrieren kan med fordel dekkes med plast for å gjøres tettere, særlig i tilfeller der den skal bli stående i lengre perioder.

Noen ulemper med sandsekker

  • Både fylling og plassering av sandsekker er svært tidkrevende

  • Sandsekkbarrierer har relativt store lekkasjer

  • Det er mye arbeid i forbindelse med opprydding etter flommen

  • Det er ikke en permanent eller gjenbrukbar løsning

Haawal Flood Grating gir bedre flombeskyttelse, er raskere og er en gjenbruk løsning.

Lær  mer her!